Vrakpant

Informasjon om vrakpant

 

Info om nye kjøretøy med vrakpant:

Myndighetene har vedtatt at det skal utbetales vrakpant for flere kjøretøy enn tidligere. Vi kan dessverre ikke ta i mot alle som kvalifiserer seg i denne ordningen.

Kjøretøy som vi IKKE mottar og utsteder vrakpant på er:

- Campingvogner
- Vi kan ved noen unntak ta i mot lastebiler men dette må avtales på forhånd.


Vrakpantordning:

  • Vrakpantordning omfatter nesten alle kjøretøy, samt campingvogner ol. For mer info om type kjøretøy og satser henviser vi til Saktteetaten sine sider: https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/vrake/ 
  • For å få utbetalt vrakpant må vraket leveres til godkjent biloppsamlingsplass som utsteder vrakmelding.
  • Kjøretøyet må leveres inn hel, og ikke oppdelt ramme, med lesbart understellsnummer, jf. § 4-8 i forskrift om kasserte kjøretøy. Taket må ikke trykkes ned før levering da dette vanskeliggjør miljøsaneringsjobben.
  • Hjul og batteri kan demonteres etter bilen er levert på oppsamlingsplassen, alle andre deler må fjernes før innlevering. DET SKAL IKKE TAPPES VÆSKER AV BILEN VED MOTTAKET!
  • Vi tar fritt i mot de fire hjulene bilen står på, reservehjul og ekstra sett som tilhører bilen. Utover dette må du ta kontakt med oss på forhånd.
  • Vi leverer skiltene til trafikkstasjon om de følger bilen ved vraking.
  • For pantemottaker må vi ha informasjon om person- eller foretaksnummer samt kontonummer. Pantemottaker trenger ikke være samme person som leverer inn bilen. Personen som leverer vraket skal da legitimere seg og er da ansvarlig for vraking av bilen.

Vrakpantordningen ble innført i 1978. Offentlig godkjente biloppsamlingsplasser fikk rettighet og plikt til å ta imot vrak og utstede vrakmelding.